חסידות

תפילת הלב

 

אחד מהעקרונות הראשונים של היהדות הינה התפילה.

ולכאורה, הרי תפילה אינה נחשבת כאחת מ-613 המצוות מהתורה?

הכיצד היא נחשבת למצווה כל כך חשובה ועיקרית ביהדות?

הרב שבתי סלבטיצקי מבאר את מהותה הפנימית של עבודת התפילה.

<< < ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22