בראשית

הנצפים ביותר

וישלח ● האם מותר לעלות על ’טרמפ’ של גוי ? 

הרב שניאור אשכנזי פרשת וישלח תשע"ב
האם מותר לעלות על 'טרמפ' של גוי ?
אנו מוצאים בפרשה דבר תמוה: כיצד יעקב שיקר לאחיו עשיו שהוא יבוא לבקר אותו,
בו בשעה שהוא ידע בעצמו כי לא יבוא לבקר את אחיו הרשע?
על כך אומרת הגמרא כי כשמדובר באדם רשע, מותר ואף חובה לשקר לו בדברים כאלו.

 

לך לך ● איך יתכן שאברהם לא דאג לשרה?

הרב שניאור אשכנזי פרשת לך לך תשע"ב
איך יתכן שאברהם לא דאג לשרה?
פרשת לך לך - סיפורי האבות. סיפורים פשוטים של חיי היום יום,
מאוד לא אופייני לתורה - שהיא תורה של מצוות, לא אופייני לתורה לספר סתם סיפורים.
האבות הם ההורים של עמ"י והם מלמדים אותנו איך לנהל בית ולהקים משפחה ולעשות עסקים.
הילדים הולכים בדרכי אבות, נופלים באותם מקומות שההורים נפלו ומצליחים
באותם מקומות שההורים הצליחו.

 

נח ● איפה מצאה היונה את עלה הזית?

הרב שניאור אשכנזי פרשת נח תשע"ב
שאלה מסקרנת: איפה מצאה היונה את עלה הזית?
מצד אחד אנחנו אומרים שהמבול החריב את העולם לגמרי,
היכן אם כן מצאה היונה את עלה הזית בפיה? הרי כל העולם נחרב?
המים הציפו אפילו את ראשי ההרים הגבוהים, אז איך העלה שרד ועוד נשאר מחובר לעץ?

 

מחילת עוונות בחופה, ועשיו הרשע... - וישלח

כיצד ייתכן שהלימוד על כך, שחתן ביום חופתו מוחלין לו עונותיו, למדים חז"ל דווקא מעשו שהיה רשע?! וכי לא סיפרה לנו התורה על נישואי יצחק ורבקה, יעקב עם רחל ולאה, שהיו צדיקים ומהם היה ראוי ללמוד על מחילת העוונות ביום החופה? שנית, איזו זכות או איזה מעשה גדול ומיוחד עשה עשו עד כדי שימחלו עוונותיו?

לך לך ● סוד שם האדם

הרב שניאור אשכנזי פרשת לך לך תשע"א
 סוד שם האדם
יש סגולה יהודית מפורסמת שכתובה בשולחן ערוך שכאשר אדם חולה ממש,
בסכנת חיים,  יש טריק בשולחן ארוך להוסיף לו שם שמסמל בריאות, רפואה,  
חיים חדשים  - חיים חיה רפאל.
לומדים זאת מפרשת השבוע - לשרה לא היו ילדים והיא נסתה הרבה פתרונות
וכלום לא עזר ואז ה' אומר לאברהם תשנה לה את שמה משרי לשרה ויקרה הנס -
ואכן שמה משתנה וקורא הנס - היא יולדת.
מה עומד מאחורי הרעיון ששינוי שם יכול לשנות את מזלו של האדם או לרפא אותו?

 

נח ● סוד המים

הרב שניאור אשכנזי פרשת נח תשע"א
 סוד המים
בראשית החורף אנחנו מתפללים לגשם. כשיש גשם יש חיים ויש הרבה מים, תבואה
וכשאין יש בצורך והכל מתייקר. גשם זה חיים.באה פרשת השבוע וזורקת אותנו
למקום הפוך לגמרי - פרשת נח - מבול האנשים חוטאים ואיך הוא משחית את העולם
עם גשם - מבול.
ננסה להבין בשיעורו של הרב שניאור אשכנזי איך זה ייתכן? למה דווקא עם גשם?
מים זה חסד! למה דווקא כשהקב"ה רוצה להשחיט את העולם הוא עושה את זה עם
מים? למה לא עם אש, רוח?

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8