ראש השנה

ראש השנה ● מתי נקבע איזו שנה תהיה לנו?

הרב שניאור אשכנזי ראש השנה תשע"ג  
ראש השנה - יום הדין - היום בו הקב"ה עובר על כל אחד ואחת
 ומחליט איזו שנה תהיה לנו 
בגשמיות וברוחניות.
היום בו צריך לחפש איך ניתן ללמד זכות אחד על השני.

 

 

0

ניצבים וילך ● איך עושים תשובה על השנה שחלפה? 

הרב שניאור אשכנזי פרשת ניצבים וילך
 איך עושים תשובה על השנה שחלפה? כוחה של התשובה הוא כל כך גדול, עד כי כתוב ש"שערי תשובה לעולם אינם ננעלים".
 מהו הסוד של עבודת התשובה? ואיך ניתן לחזור בתשובה אמיתית על כל מה שעשינו
במהלך השנה?

הסוד הפנימי של עבודת התשובה.

ראש השנה ● מה חשים ומכוונים בשעת תקיעת השופר?

הרב שניאור אשכנזי ראש השנה 
מה חשים ומכוונים בשעת תקיעת השופר ?
תקיעת שופר - המצוה היחידה מכל תריג המצוות שכל אחד מגיע אליה עם הכנה פנימית.
בשופר - כל אחד מרגיש רטט בלב, כל אחד נעשה רציני ומנסה  להרגיש חוויה רוחנית.
אדמו"ר הזקן כותב בסידור לפני התקיעות "ויכין את עצמו לתקוע בשופר"  - זו המצווה
היחידה שכתוב עליה להתכונן. אבל איך מתכוננים? מה צריך לכוון?
אתה עומד מול בעל התוקע וחושב מה צריך לכוון? מה צריך להרגיש?
ולפלא אדמו"ר הזקן אומר לפני התקיעה להכין את עצמו לתקיעה אבל הוא לא אומר
מה להרגיש?  מה לכוון?