שבועות

כשהרבי מליובאוויטש ביקש לומר דרשה כמו באמריקה

חלפו שנים ובנט זכה להיות טופח על מנת להטפיח ולקרב גם את אשתו לחיים יהודיים. היא באה מסביבה 'חילונית' מאוד וסירבה לכל הצעה להתחזק. כשהם עברו לחמש שנים לניו יורק עבור ניהול חברת ההיי-טק שלו, "סאיוטה", בנט חשב שאולי שם תיראה הדת פחות מלחיצה. הם צעדו ברחוב במנהטן וראו שלט קטן עם כיתוב באנגלית: "התעייפת מלשחק כדור-עף? בוא למניין המתחילים". הם נכנסו לתוך בית ספר מקומי ומצאו אדם חייכן המדריך שבעה אנשים איך להתפלל. בנט סבר כי האיש החייכן הוא מורה שמחפש השלמת הכנסה בשבת. אך מהרה התברר כי האיש הצנוע נקרא "גורג' ראהר" והוא התורם הכי גדול של חב"ד בעולם. הגברת בנט התחברה לגמרי לסגנון – והתהליך הארוך שהחל עם הציצית בגיל שלוש שנים, הקים עוד משפחה יהודית.  

עניינו של חג מתן תורה

"לפני מתן תורה, שרר בעולם מצב של גזירה רוחנית שכונתה בלשון הקבלה "עליונים לא ירדו למטה, והתחתונים לא יעלו למעלה".כלומר , שכל מה שהינו רוחני ומחובר לאורו הנשגב של הבורא , לא יוכל לרדת ולחדור בתוך החומר הגשמי , ומאידך כל מה שקשור לעשייה הגשמית לא יוכל להתכלל ברוח האלוקית ולהפוך לחלק מהקדושה."...

מדוע לא חוגגים שמחת תורה בשבועות?

במאמר זה נתמקד בכמה עניינים הנוגעים לחג השבועות: את חגי ישראל אנו חוגגים לזכר אירוע היסטורי שהיה לעם ישראל. בפסח זכר ליציאת מצרים, סוכות זכר לענני הכבוד ובחג השבעות זכר למתן תורה למרגלות הר סיני. אך בשונה משאר מועדי ישראל, בתורה לא כתוב על מצוות מיוחדות לחג השבועות, כמו ארבעת המינים בסוכות או אכילת מצה בפסח? שנית, אם התורה ניתנה בחג השבועות, מדוע אנו חוגגים את שמחת התורה לאחר חג הסוכות? ומה הקשר בין פטירת דוד המלך והבעש"ט לחג השבועות?