שמות

פרשת שמות - מידת הביטחון

ויירא משה – על שום מה? אודות יראתו של משה כשנודע דבר הריגתו את המצרי, מביא רש"י (שם, יד) שני פירושים: *א *– כפשוטו. כלומר, משה מתיירא וחושש לעורו, על דבר ההריגה. *ב* – כמדרשו, חששו של משה לא היה ביחס לעצמו, אלא שמא ישראל אינם ראויים לגאולה, מפני המלשינים שבהם.

פרשת תצווה

ואתה תצווה. מי? משה רבינו. מפרשי המקרא שואלים: בכל פרשיות התורה בחיי משה, מאז לידתו עד פטירתו, מוזכר שמו של משה למעט פרשה זו. מדוע שמו של משה לא מופיע בפרשת השבוע במפורש?השאלה מתחזקת יותר מאחר שפרשת תצווה נקראת בדר כלל בסמוך ליום הולדת ופטירת משה רבינו ז` אדר ודווקא כאן תעדר הזכרתו של המנהיג משה רבינו?

פרשת תרומה

האריכות הרבה והירידה לפרטי פרטים באופן בניית המשכן מעלה פליאה רבה. מה ראתה התורה להאריך בנושא זה יותר מכל עניין חשוב אחר כמו קריעת ים סוף, מתן תורה או אפילו בריאת מעשה שמים וארץ? הדעת מחייבת כי אריכות התורה בעניין המשכן מבטאת, בודאי, את חשיבותו ומשמעותו המיוחדים של המשכן. עלינו לבחון, איפוא, מהי מטרתו של המשכן, ומדוע באמת מאריכה התורה כל-כך בתיאור בנייתו?

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8