שמות

ויקהל פקודי ● הרגע שבו הובילו הנשים את העם 

הרב שניאור אשכנזי - פרשת ויקהל פקודי תשע"ג
עוצמה נשית: הרגע שבו הובילו הנשים את העם 
מה תרמו הגברים עבור המשכן ומה תרמו הנשים?
מי תרם עם יותר התלהבות - הגברים או הנשים?
ולמה הקימו את גג המשכן לפני הקירות שלו?
וגם, סיפור על אימא שנישקה את בנה בפעם הראשונה כשהיה בן שנתיים...

 

תרומה ● איפה היא נקודת החיבור בין שמים לארץ ?

הרב שניאור אשכנזי פרשת תרומה תשע"ג
איפה היא נקודת החיבור בין שמים לארץ ?  
למה מתפללים לכיוון ירושלים? אלוקים נמצא רק בירושלים?
אם נתפלל לכיוון אחר אלוקים לא יקבל את התפילה שלנו?
מה הרעיון של בית קדשי הקדשים?
לכאורה התפיסה להתפלל לכיוון ירושלים נוגדת עיקרון גדול ביהדות ,שאלוקים נמצא בכל מקום. מה הרעיון? מה ההבנה בזה?

 

יתרו ● מה נותנות המצוות לאדם בזמננו ?

הרב שניאור אשכנזי פרשת יתרו תשע"ג
 מה נותנות המצוות לאדם בזמננו ? 
המאורע הדרמטי של מתן תורה שבו התבטלו כל המחיצות בין שמים לארץ.
הקב"ה פתח את השמים וירד על הר סיני ואמר בקול רם שכל העולם יכל לשמוע את עשרת הדברות. כל העולם שתק ושמע "אנכי ה' אלוקיך".
נגלה את כל העומק והמשמעות לפי תורת החסידות במדרש האומר למה לקב"ה לא היה הד
בשביל מה אלוקים נתן לנו את המצוות? מה הם נותנות לאדם בימינו?

 

בא ● כך מביאים אחדות והרמוניה לחיים

הרב שניאור אשכנזי פרשת בא תשע"ג
 הסוד של התפילין: כך מביאים אחדות והרמוניה לחיים 
גילוי אחד הסודות הגדולים ביהדות: תפילין
מה יש בתוך התפילין? מהי המשמעות? מהו המסר של התפילין?
לוקחים עור של בהמה וכורכים על היד, על הראש - מצוה לא רגילה. מה המשמעות שלה?

 

תצווה ● למה הולכים להתפלל בקברי צדיקים וקברי משפחה?

תצווה ● למה הולכים להתפלל בקברי צדיקים וקברי משפחה? 

 

הרב שניאור אשכנזי פורים תשע"ב  המוצלחים ביותר: למה מלכי ישראל אינם מזרע יוסף? 

קברי צדיקים - צדיקים במתתם קרואים חיים.

בפרשת תצוה יש תעלומה - ממבט ראשון הכל כרגיל יש הוראות איך להקים

את המשכן אבל כשמסתכלים שוב משהו חסר - שמו של משה לא מופיע בפרשה

אפילו לא פעם אחת. פרשה שלימה 101 פסוקים, ואפילו פעם אחת לא מוזכר שמו? 

שיעורו המרתק של הרב שניאור אשכנזי.

משפטים ● איך נולדה התורה שבעל פה ?

הרב שניאור אשכנזי פרשת משפטים תשע"ב
 איך נולדה התורה שבעל פה ?
האם כתוב בתורה לחבוש כיפה?
אנחנו יושבים בבית כנסת, כתוב בתורה את המילים בית כנסת? כתוב להתפלל
בבית כנסת? כתוב איפה שהוא להתפלל ערבית? להניח תפילין? והיו לטוטפות בין
עינך לא יותר מזה. אם נשים לב כל חיי היהדות זו תורה שבעל פה לא תורה שבכתב.

 

בשלח ● הסעודה שהיא סגולה לפרנסה טובה

הרב שניאור אשכנזי פרשת בשלח תשע"ב
 הסעודה שהיא סגולה לפרנסה טובה 
"ע"י סעודה זו נמשך אור קדושת סעודות שבת לכל סעודות ימי החול"
"יסדר אדם שולחנו במוצ"ש כדי שתהיה סעודתו מתוקנת בכל השבוע"
"ע"י סעודה זו של מוצ"ש נמשך האור של קדושת השבת לכל ימות השבוע"
באיזה סעודה מדובר? סעודת שבת? ערב יום כיפור? סעודת חג?

 

בא ● סוד עשר המכות

הרב שניאור אשכנזי פרשת בא תשע"ב
 סוד עשר המכות
אחרי שפרה טבע בים סוף הוא עלה למעלה הוא פוגש את מלאך המות למעלה.
מלאך המוות שואל אותו, נו, פרעה, איך היו המכות? פרעה אומר 10
סוף סוף נמצאת הנוסחה ששוברת את פרעה - מכת בכורות.
נשאלה השאלה למה היו צריכים את 10 המכות? שהקב"ה יתן ישר את מכת בכורות.
למה היו צריכים את כל ה-10? למה היו צריכים את המרדף הזה שנה שלימה?
כי ה' הכביד את ליבו? אז למה הוא החליט לסיים את הכבדת ליבו?
מה היה התהליך של כל 10המכות? לאן הובילו אותנו 10 המכות וגם מה עמד מאחורי
הבחירה של כל המכות האלו?

 

פרשת וארא

סירובו של משה לדבר אל פרעה בטענה: "הן אני ערל שפתיים ואיך ישמע אלי פרעה?, באה התשובה מה`: "ראה נתתיך אלוקים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך. אתה תדבר את כל אשר אצווך, ואהרן אחיך ידבר אל פרעה".

וארא ● סוד הגמגום

הרב שניאור אשכנזי פרשת וארא תשע"ב
 סוד הגמגום
אנחנו רגילים לפאר את הצדיקים שלנו. ודוגמא לזה היה הלידה של משה רבינו

בפרשת השבוע של שבוע שעבר שנעשה אור גדול בבית כשמשה נולד. לכן מאוד קשה
להבין את התיאור בחיסרון של משה רבינו - משה כבד פה, אני לא אדם מרשים, אני לא
משכנע, אני לא טיפוב כריזמתי.

ננסה להקיף את הנושא הזה מכל הכיוונים איך זה קרה? למה הקב"ה לא ריפא אותו?
הקב"ה לא יכל לעשות נס אחד נוסף אחרי כל הניסים שהוא עשה ולרפא אותא?
ואיך הוא הסתדר עם זה?

 

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>