חנוכה

סיפור נרות החנוכה

בלילות החנוכה, כשהנרות דולקים בחנוכיה, הם מספרים בשקט בשקט סיפור עתיק ומופלא; ואם נטה את האוזן הפנימית ונקשיב - נשמע גם אנו את הסיפור. הרקע : סיפור חנוכה מתחיל הרבה לפני נס פך השמן. הוא מתחיל עם שקיעת ממלכות בבל ופרס, ועליית האימפריה היוונית, בראשות אלכסנדר מוקדון. הופעתו של אלכסנדר, ציינה שינוי בתשתית התרבותית של העולם. הוא הביא איתו את התרבות ההלניסטית ושאף ליצירת תרבות כלל אנושית. מוקדון הניח שאחידות תרבותית וחברתית תיצור תשתית לאימפריה יציבה.

חנוכה - אם לא דיברנו על זה, לא דיברנו על חנוכה

התמיהה היא פשוטה: למה שמונה? מדוע נקבע חנוכה להיות המועד הארוך ביותר בשנה עם שמונה ימים? הרי נס השמן היה רק שבעה ימים? שהרי ביום הראשון היה להם מספיק שמן טבעי כדי להדליק את המנורה ובו לא התחולל כל נס. הנס התחיל רק למחרת, כאשר גילו שהשמן לא כלה ומספיק לעוד יום. ואם כן, היינו צריכים לחגוג רק שבעה ימים (כמו פסח וסוכות)?

המעשה הוא העיקר

שיאו של מפגש יוסף ואחיו, אותו מפגש דראמטי בו התוודע יוסף אל אחיו, באומרו "אני יוסף", ומעניק חיבוק לכל אחד מהם. אך חיבוקו של יוסף לבנימין, היה חיבוק בעל רגשות עצומים ומשמעויות מיוחדות.

חנוכה ● החג שבו כולם נותנים יותר

הרב שניאור אשכנזי חג החנוכה תשע"ב
 החג שבו כולם נותנים יותר 
הלכות חנוכה.
אם אדם הדליק נר אחד בחנוכיה ביום השלישי. מה תאמר לו? איך תסתכל עליו?
האם מבחינה הלכתית הוא צודק? מה הסיבה של מוסיף והולך בכל לילה?
במה חנוכה זכה שכל עם ישראל יהדר בו?

 

חנוכה של דורנו

משימה זו מצריכה מאיתנו לגלות כוחות על טבעיים בנפש, לגלות את עצם הנשמה, לא להתפעל ממה שחושבים ואומרים עלינו, לא להתפעל מכך שמצב העולם משדר אחרת, וללכת בעקבות השמן שבתורה והשמן שבנשמה. עלינו מוטל להיות חשמונאים, המילה חשמונאי בהיפוך אותיות היא משיח נאו!

   1 2 > >>