יהדות - נושאים שונים

מיוחד לכבוד י"ט כסלו - חג הגאולה

מה חידשה החסידות בעולם ? א. אהבת ישראל : הבעל שם טוב הדגיש מאוד את העובדה ש"כל יהודי הוא יהודי". יש לאהוב אותו אפילו אם הינו יהודי פשוט מאוד שאינו יודע מאומה מתורה ומצוות, ואפילו הוא חוטא ופושע . לעומת אחרים שטענו בזמנו שלומדי התורה צריכים להתרחק מהיהודים הפשוטים, ובוודאי מהחוטאים והפושעים , שאינם בכלל " רעך"...

מורשת עתיקת יומין בעידן המודרני

ידוע ההבדל הגדול שבין יוסף לאחיו, בעוד אחיו של יוסף שהיו רועי צאן ושהו ברוב זמנם בחיק בטבע, בין הרים וגבעות מוריקים וחוו את השגחתו של ה` על היקום כולו שם הם יכלו לעבוד את ה` ולנהל אורח חיים יהודי למהדרין ללא טרדות, ללא ניסיונות מתוך מנוחה ושלווה. לעומתם, יוסף הצדיק, אמנם בתחילה היה גם רועה צאן לזמן מה, אבל אח"כ הוא חי בטיבורה של מצרים ערוות הארץ, הוא ניהל מדינה המושלת בכיפה ביד רמה, כשמסביבו שרים, רוזנים ומלכים ואף במעמד רם זה לצד הניסיונות הלא פשוטים כלל על כל צעד ושעל הצליח לשמור על אורח חיים יהודי המקפיד על קלה כבחמורה...

   1 2 > >>